BLOG ORTODOX

Lumina lui Hristos lumineaza tuturor.

vineri, 19 februarie 2010

Acatist catre Maica Domnului


ACATISTUL  MAICII  DOMNULUI
MIJLOCITOAREA
           
     După rugăciunile începătoare:        

Condacul 1

       Pe cea care ne-a adus bucurie în locul întristării, pe salvatoarea   noastră, care a născut în chip tainic pe Fiul lui Dumnezeu, unind fecioria cu naşterea să o lăudăm noi credincioşii şi văzând cât de grabnic ne ascultă rugăciunile şi ne ajută în nevoile noastre să îi cântăm: Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

Icosul 1

Ai venit ca o stea luminoasă în negura vremurilor pline de păcat, să ne aduci Lumina lumii, întrupată din trupul tău cel fecioresc, şi luminându-ne să ne suim la cer. Pentru aceasta te rugăm să ne ajuţi să urcăm spre Înviere, ca ajungând în Raiul cel dorit să-ţi cântăm cu îngerii:
        Bucură-te, Rază sfântă de lumină;
      Bucură-te, că eşti a cerului Regină;
      Bucură-te, că toţi în lume azi te preamăresc;
      Bucură-te, că eşti Mama Fiului Ceresc;
      Bucură-te, că Lumina Lumii din tine s-a întrupat;
      Bucură-te, că de la sânul tău cel fecioresc s-a alăptat;
      Bucura-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

Condacul al-2-lea
     
      Ai fost din veci aleasă să fii Mama Dumnezeului nostru, pentru că în marea Sa bunătate, voia să ne salveze sufletele din pierzare prin întruparea şi jertfa Sa, de aceea îi cântăm: Aliluia!

Icosul al-2-lea
    
      Prin smerenia ta, te-ai înălţat, pentru că primind să fii Născătoare de Dumnezeu ai fost ridicată şi cinstită mai presus de îngeri, dar tu nu ai uitat rudenia ta de pe pământ, pe noi oamenii supuşi ispitelor, mijlocind la tronul sfânt, de aceea îţi cântăm:
      Bucură-te, că îngerul Gavriil ţie, cu vestea bună ţi s-a arătat;
      Bucură-te, că Împăratului Slavei te-ai făcut sfinţit palat;
      Bucură-te, ca ai primit cu smerenie crucea cea cerească;
      Bucură-te, că prin tine, Domnul a luat fire omenească;
      Bucură-te, îţi strigăm şi te rugăm fii mereu cu noi;
      Bucură-te şi nu ne lăsa să pierim în necazuri şi nevoi;
      Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc;

Condacul al-3-lea
               
       Pe tine Stăpână Preacurată te lăudăm, pentru că tu ai fost şi ai rămas fecioară , binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este Rodul pântecelui tău căruia îi cântăm : Aliluia!

                                                  Icosul al-3-lea
    
      Tot neamul omenesc aduce laudă celeia care prin naştere feciorească, a adus mântuire la toată lumea. Ei i s-au închinat magii şi păstorii, la icoana sa îngenunchează bogaţii şi săracii, drepţii şi păcătoşii, iar ea ascultă rugăciunile tuturor şi trimite mulţime de binecuvântări pentru care îi grăim:
    Bucură-te, că tu ai născut pe Dumnezeu;
    Bucură-te, că ai purtat ca un nor sfânt pe Fiul tău;
    Bucură-te, că spre Egipt lung drum ai străbătut;
    Bucură-te, că la venirea ta, capiştele idolilor au căzut;
    Bucură-te, că te-ai întors la Nazaret, Copilul Sfânt să creşti;
    Bucură-te, că tu pe toţi cu rugăciunea ta ne miluieşti;
    Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!
  
Condacul al-4-lea
      
      Ai străbătut lung drum în Egipt la îndemnul îngerului, pentru ca să fereşti Pruncul Sfânt de mânia lui Irod, dar murind acesta te-ai întors la Nazaret, iar acolo cu multă grijă şi iubire i-ai călăuzit paşii, uimindu-te de înţelepciunea şi minunile pe care le săvârşea de mic, pentru care noi îi cântăm: Alilua !

Icosul al-4-lea
     
       Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, pentru noi oamenii şi pentru mântuirea noastră s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat din Duhul Sfânt şi din tine Preacurată Fecioară, iar noi minunându-ne de această taină îţi grăim:
     Bucură-te, că în lume multe lipsuri ai răbdat;
     Bucură-te, că prigoniri nedrepte, cu Fiul tău ai îndurat;
     Bucură-te, că tu cu multă dragoste şi dăruire l-ai crescut;
     Bucură-te, că văzând minunile Lui, ca Dumnezeu L-ai cunoscut;
     Bucură-te, că la inima de mamă, vorbele şi faptele Lui le-ai pus;
     Bucură-te, că şi tu ai chemat în rugăciune ajutorul cel de Sus ;
     Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!
Condacul al-5-lea

      Cât de tare s-a întristat inima ta de Mamă atunci când ai simţit lipsa  Fiului tău cel Dumnezeiesc care avea 12 ani, crezându-l pierdut, iar dacă l-ai găsit vorbind învăţătorilor templului din Ierusalim te-ai mirat, iar noi îi cântăm: Aliluia !

Icosul al-5-lea
   
      Întreaga ta viaţă a fost o jertfă adusă lui Dumnezeu, ai suferit lipsuri, necazuri, umilinţe, ai plâns mult când l-ai văzut judecat, bătut şi osândit la moarte pe cruce, dar acum te bucuri în Împărăţia cea cerească iar noi îţi aducem aceste laude:
      Bucură-te, că tu cea atât de bună, mult ai suferit; 
      Bucură-te, cea prin care legea nouă s-a împlinit;
      Bucură-te, că pe Fiul tău l-ai văzut bătut şi chinuit;
      Bucură-te, că prin suflet ţi-a trecut sabia durerii când era răstignit;
      Bucură-te, că suferind, te-ai lăsat în voia lui Dumnezeu;
      Bucură-te, tu care mult ai plîns pe Cel dorit al tău;
      Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc !

Condacul al-6-lea
      
       Iată Mama ta! i-ai spus apostolului Ioan, atunci când erai pe cruce, încredinţându-ne odată cu el şi pe noi toţi ocrotirii Maicii tale, pentru care Ţie Mântuitorul nostru îţi cântăm: Alilua !

Icosul al-6-lea
     
      Prin păcatele noastre am mâniat pe Tatăl Ceresc, am nesocotit poruncile Lui şi am umblat după voile noastre, dar tu, Stăpâna Lumii, fii pururi mijlocitoare şi roagă-l să ne ierte, iar noi având nădejde în tine îţi cântăm :
      Bucură-te, că tu la tronul sfânt pentru noi ai îngenunchiat;
      Bucură-te, că pentru lume rugându-te la Dumnezeu, ai lăcrimat;
      Bucură-te, că mijloceşti neîncetat la Fiul tău ;
      Bucură-te, că milă ai de noi, poporul său;
      Bucură-te, că doar tu poţi îndupleca pe Domnul să ne ierte;
      Bucură-te, că te pui chezaş pentru creştini şi-l rogi să îi îndrepte;
      Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

Condacul al-7-lea

       Cine poate spune că a făcut rugăciune către tine, Fecioară Preacurată şi a rămas neajutat, pentru că eşti grabnică ajutătoare şi aduci bucurie în locul întristării, fiind puternică mijlocitoare la Dumnezeu caruia şi noi îi cântăm cu cei de sus: Aliluia!
                                                             
Icosul al-7-lea

       Cine poate mărturisi slava ta în cer, îngerii îţi slujesc, sfinţii te preamăresc, Fiul tău se bucură de vederea feţei tale, iar noi pământenii închinându-ne ţie îţi aducem aceste laude:
       Bucură-te, tu cea mai cinstită între fecioare;
       Bucură-te, a smereniei dulce şi preasfântă floare;
       Bucură-te, slăvită de toţi Cerească Împărăteasă;
       Bucură-te, a Soarelui Hristos, Mamă din veci aleasă;
       Bucură-te, că prin proorocii, venirea ta a fost vestită;
       Bucură-te, că eşti comoară sfântă, ca dar nepreţuită;
       Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

Condacul al-8-lea

       Deşi cu trupul ai plecat în locaşurile cereşti să locuieşti cu Fiul tău, nu ne laşi singuri buna noastră Mamă, că vii printre oameni, să-i întăreşti, să le dăruieşti sănătate şi ajutor în necazuri, iar noi mulţumind Domnului Iisus că ne-a dat în grija ta îi cântăm: Aliluia.Icosul al-8-lea

Ai venit în lume ca o ploaie înmiresmată să ude pământul însetat de Dumnezeu, ai venit ca un nor apărător să acoperi lumea ce mergea din rău în mai rău pentru aceea îţi cântăm:
        Bucură-te, că-n zorii dimineţii tu răsari;
        Bucură-te, că reverşi peste lume mila Domnului şi har;
        Bucură-te, că în toată vremea spre bine ne călăuzeşti;
        Bucură-te, că prin sfânt Acoperământul tău de tot răul ne păzeşti;
        Bucură-te, că începutul mântuirii noastre eşti;
        Bucură-te, că pe tine te laudă oştile cereşti ;
        Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

Condacul al-9-lea
       
         Ne-am născut în această vale a plângerii în păcat şi greşim mereu Ziditorului nostru, de accea văzând neputinţele sufleteşti şi trupeşti alergăm la tine care vii grabnic în ajutor, rugându-te pentru noi Fiului tău căruia cutezăm să-i cântăm: Aliluia!

Icosul al-9-lea

     Vremurile sunt tulburi, căile vieţii sunt întortocheate, dar noi în tine ne punem nădejdea că nu ne vei lăsa Împărăteasă Cerească şi mijlocind la Dumnezeu ne vei scăpa din tot necazul de aceea îţi aducem această laudă:
      Bucură-te şi pentru noi mijloceşte neâncetat;
      Bucură-te şi te roagă pentu cei robiti de mult păcat;
      Bucură-te şi nu ne lăsa departe de Fiul tău ;
      Bucură-te şi ne ajută când te chemăm şi ne e greu;
      Bucură-te şi roagă-l să ne mai lase pe pământ şi să ne ierte;
      Bucură-te şi ne ajută să mergem pe căile ce-s drepte;
      Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!


Condacul al-10-lea
       
       Păcătuim cu bună ştiinţă şi supărăm pe Cel ce ne-a zidit după chipul şi asemănarea Sa, dar te rugăm înduplecă pe Domnul ca să nu îşi întoarcă Faţa de la noi, ci să ne primească iarăşi ca un Păstor între oile sale cuvântătoare, pentru ca şi noi să îi aducem cântare: Aliluia !

Icosul al-10-lea

      Cât poate Dumnezeu cu puterea atât poţi tu cu rugăciunea Preaslăvită Fecioară pentru iertarea păcatelor şi mântuirea noastră, de aceea simţind ajutorul tău şi îndeplinirea cererilor noastre cele bune îţi aducem acestea:
      Bucură-te şi ca pe o tămâie ruga ne primeşte;
      Bucură-te şi pe robii Tăi îi miluieşte;
      Bucură-te, strigăm că suntem fii tăi;
      Bucură-te şi nu ne lăsa în mâna celor răi;
      Bucură-te, îţi cântăm Măicuţa Stăpânului Ceresc;
      Bucură-te şi apară poporul creştinesc;
      Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

Condacul al-11-lea
      
       Dacă nu ai fi fost tu să mijloceşti pentru noi la Fiul lui Dumnezeu am fi pierit pentru păcatele noastre, dar ca un Milostiv ascultă rugăciunile Preacuratei sale Maici pentru poporul său, de aceea îi aducem cântarea: Aliluia!

Icosul al-11-lea

Nu ne pricepem să lăudăm minunile tale pe care le-ai făcut cu noi oamenii în toată vremea, câte boli nu ai vindecat, pe câţi nu i-ai scăpat din primejdii, necazuri şi nevoi, pentru această a ta purtare de grijă îţi cântăm aşa:
       Bucură-te şi de patimi sau ispite ne fereşte;
       Bucură-te şi de toată primejdia şi necazul ne păzeşte;
       Bucură-te şi nu ne uita în rugăciune;
       Bucură-te că tu pe toţi ne ştii pe nume;
       Bucură-te, că vezi nevoia şi dorinţa tu ne-o ştii;
       Bucură-te şi nu ne lăsa, că noi suntem ai tăi copii;
       Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

Condacul al-12-lea

Scară către cer eşti Preacurată Fecioară, pentru că tu ne călăuzeşti paşii în întunericul lumii ca să putem urca spre Lumina Cerească, Împaratul Slavei, căruia îi cântăm: Aliluia!

Icosul al-12-lea

       Greşim în toată vremea, zilele vieţii ni se scurg în păcate, timpul mântuirii îl risipim, facem voia trupului, lumii şi a celui rău dar tu nu ne lăsa Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ci ajută-ne să punem început bun vieţii noastre, ca având nădejde de mântuire să te lăudăm aşa:
       Bucură-te, prea scumpă a lumii mijlocitoare;
       Bucură-te, că eşti a omenirii nădejde tare;
       Bucură-te, că binecuvântată eşti între femei;
       Bucură-te, că eşti al mântuirii prea sfânt temei;
       Bucură-te, că ruga ta nu rămâne neascultată;  
       Bucură-te, că umplii de bucurie lumea toată;
       Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!


                                               Condacul al-13-lea

O Prea Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, primeşte aceste cinstite laude care se cuvin numai ţie care eşti Mama Împăratului Ceresc şi te rugăm fii pururi mijlocitoare la Fiul Tău, pentru ca să ne dăruiască izbăvire de boli şi necazuri, iertare de păcate şi viaţa veşnică în Împărăţia Sa unde cu îngerii bucurându-ne să-i cântăm neâncetat: Aliluia!  ( de 3 ori)
                                                          
                                                            Apoi din nou Icosul 1 şi Condacul 1.


RUGĂCIUNEPreasfântă Fecioară, Împărăteasă Cerească care ai născut pe Fiul lui Dumnezeu, priveşte cu milă spre noi care ne aflăm pururi în scârbe, boli, necazuri şi nevoi. Prin păcatele noastre cele multe şi grele am mâniat pe Împăratul Slavei şi sufletul ne este tulburat. Unde să alergăm şi la cine ne vom duce ? Doar la tine avem nădejde, că tu eşti mijlocitoarea neamului omenesc. Ştim că rugăciunea ta de Mamă mult poate spre milostivirea Fiului şi nimeni din cei ce te-au chemat în ajutor nu a rămas fără răspuns. De aceea ne plecăm genunchii rugându-te să nu ne părăseşti pentru păcatele noastre cele multe şi grele ci ajută-ne să ne îndreptăm viaţa, acoperă-ne cu sfântul tău Acoperământ, dă-ne putere să putem birui uneltirile vrăşmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Dă-ne sănătate să putem lucra cele de folos spre mântuire. Mijloceşte la Stăpânul cerului şi al pământului să ne dăruiască timp de pocăinţă şi virtuţiile creştineşti, pentru ca să umplem candelele sufleteşti asemeni fecioarelor celor înţelepte şi să putem intra înăuntru cămării Mirelui ceresc, iar acolo bucurându-ne veşnic să slăvim pe Dumnezeul nostru. AMIN .Un comentariu:

Afișări de pagină luna trecută

Persoane interesate